Category: Ruhsal Sağlık

Antidepressan ilaçların etkileri ve psikotik hastaların tedavisi 0

Antidepressan ilaçların etkileri ve psikotik hastaların tedavisi

Klorpromazin, 1950’lerin başında psikiyatrik hastaların tedavisinde etkili olduğu tespit edildiğinde, iminodibenzillerin farmasötik özelliklerine ilgi uyandırıldı, bu nedenle imipramin potansiyel bir antipsikotik olarak geliştirilmeye başladı. Daha sonra ilacın depresif şizofrenik hastalarda faydalı olduğu bulunmuştur (Kuhn...